Skip to main content

Login   -   Intranet

Over ons

Het Westfriesland Fonds

Ontstaan

De Stichting Westfriesland Fonds is voortgekomen uit de voormalige Spaarbank Westfriesland en bestaat sinds 27 oktober 1995. Het fonds functioneert geheel zelfstandig en onder eigen vlag.

Op 27 oktober 1995 sloot de Stichting Spaarbank Westfriesland zich aan bij de VSB Groep N.V. die toen deel uitmaakte van het Internationale bank- en verzekeringsconcern Fortis. Als gevolg daarvan kwam de Stichting Spaarbank Westfriesland in het bezit van een aanzienlijk kapitaal. 

Besloten werd om een belangrijk gedeelte van de jaarlijkse opbrengst van dit kapitaal ten goede te laten komen aan de samenleving in het werkgebied van de Spaarbank Westfriesland en daarvoor een fonds op te richten met de naam VSB Fonds Westfriesland.

Om de zelfstandige positie van het fonds te benadrukken en naamsverwarring met andere fondsen te voorkomen, heeft het bestuur op 1 januari 2008 besloten het fonds van een nieuwe naam te voorzien. VSB Fonds Westfriesland wordt Westfriesland Fonds.

Authentic Tradition

Ons beleid

 • De steun van het Westfriesland Fonds bestaat uit het beschikbaar stellen van financiële middelen vooral gericht op het mogelijk maken van duidelijke projecten in de voorbereidende fase.
  Het project mag dus niet vóór of tijdens de aanvraagprocedure reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd.
 • Financiële steun kan ook worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele jaren, maar kan nooit een permanent karakter hebben. Het Westfriesland Fonds ziet zijn taak als aanvullend, wat betekent dat er op gelet wordt of de aanvrager ook zelf genoeg initiatieven ontplooit om aan het benodigde geld te komen voor het project.
 • Exploitatiekosten, salariskosten, kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie en begrotingstekorten komen niet voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.
 • Projecten waarin alleen een bijdrage wordt gevraagd voor het (ver)bouwen van opstallen (onroerend goed) worden niet gehonoreerd.
 • Aan overheidsinstellingen, instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling en individuen wordt geen subsidie verstrekt.
 • Het Westfriesland Fonds heeft een lokaal werkgebied en richt zich uitsluitend op het in behandeling nemen van subsidieaanvragen van organisaties die gevestigd zijn, of waarvan het project specifiek plaatsvindt, in het werkgebied.

Samenstelling bestuur

 • Vacant
  voorzitter
 • Dhr. S.C. van den Berg
  secretaris
 • Dhr. J.H. Sijtsma
  penningmeester
 • Mw. C.M. Basjes-Oldenbeuving
  bestuurslid

Werkgebied

Het Westfriesland Fonds neemt uitsluitend subsidieaanvragen in behandeling die voortkomen uit, of hoofdzakelijk plaatsvinden in, de plaatsen waar voorheen een Spaarbank Westfriesland was gevestigd namelijk:

Enkhuizen
Bovenkarspel
Grootebroek
Lutjebroek
Hoogkarspel
Westwoud
Andijk
Twisk
Hoogwoud
Winkel
Lutjewinkel
Aartswoud


Logo

Indien u publiciteit zou willen geven aan een van ons ontvangen donatie, dan vragen wij u de juiste naamsvermelding te gebruiken, namelijk het Westfriesland Fonds. U kunt dan eventueel gebruik maken van ons logo, dat u hieronder in verschillende bestandstypen kunt downloaden.

Projecten zijn voor ons fonds uitgelezen mogelijkheden om onze betrokkenheid zichtbaar te maken en daarmee onze naamsbekendheid te vergroten.