Skip to main content

Login   -   Intranet

Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de activiteiten van Stichting Westfriesland Fonds en de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een donatie van deze stichting. 

Hoewel de stichting de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de stichting er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op financiële ondersteuning van het Westfriesland Fonds met een beroep op vergelijkbare gevallen. 

Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van Stichting Westfriesland Fonds.