Skip to main content

Login   -   Intranet

Projecten

Huttendorp Hoogkarspel

Stichting Huttendorp Hoogkarspel

Op het terrein van de ijsbaan aan de Sluisweg vond van 26- tot 29 juli dit jaar voor de 6e keer het Huttendorp in Hoogkarspel plaats. Er werd met enthousiasme hard gewerkt door de kinderen en de vrijwilligers met geweldige resultaten en nog belangrijker: blije gezichten en prachtig teamwerk!
Van 150 kinderen en 30 volwassen vrijwilligers is dit prachtige evenement uitgegroeid naar 375 deelnemende kinderen en 50 volwassen vrijwilligers. Door de groei van het aantal deelnemers en daarbij de leiding door de jaren heen, werd de bestaande toiletvoorziening van de ijsclub en zelfgemaakte oplossingen daarvoor onvoldoende.
Voor de huur van een toiletwagen werd een bijdrage gevraagd aan het Westfriesland Fonds. Zo hoefde de deelnamekosten voor de kinderen niet te worden verhoogd. Een prachtig initiatief van het bestuur om hiervoor een bijdrage te vragen aan het Westfriesland Fonds, die uiteraard hiervoor werd toegekend.

Villa Oigenwois

Op 13 mei 2023 is in Lutjebroek Villa Oigenwois feestelijk geopend.

Villa Oigenwois is een project dat in 2013 is gestart.  Villa Oigenwois is een door ouders opgezet wooninitiatief voor jongvolwassene met meervoudig beperkingen, onder de slogan Onbeperkt Mooi Wonen! 

Het Westfriesland Fonds heeft samen met een groep van sponsoren een donatie toegekend waardoor dit mooie project uiteindelijk een succes is geworden.

Rundveemuseum Aartswoud

rundveemuseum logoTer ere van het 10-jarig bestaan van het Rundveemuseum in Aartswoud wordt zes keer het toneelstuk “De Klucht van de Koe” opgevoerd. In 1612, meer dan 400 jaar geleden, voltooide Adriaan Gerard Bredero dit komische toneelstuk. Het betreft een komisch toneelstuk over goedgelovigheid en hebzucht dat zich afspeelt in de stad en op het platteland. Het stuk wordt in het Westfries dialect opgevoerd en omlijst met muziek en dans. De spelers en vrijwilligers komen allemaal uit de omgeving of hebben een directe link met Aartswoud of het museum. Het Westfriesland Fonds heeft door middel van een financiële bijdrage gezorgd dat het toneelstuk “De Klucht van de Koe” kan worden opgevoerd.

Oorlogsmuseum Medemblik

Oorlogsmuseum Medemblik biedt sinds 3 jaar een educatief aanbod voor scholen en groepen en is geopend voor individuele bezoekers. Om verder te ontwikkelen en de bezoekers en groepen mee te nemen in een andere beleving van de Tweede Wereldoorlog is het project voor expositie ‘Weg naar Vrijheid’ opgezet.
Dit project geeft de museumbezoekers, die deze belevingsexpositie gaan ervaren, inzicht in het militaire aspect van de oorlog. Het project is mede opgezet en uitgevoerd door een belangrijke partner van het museum: de Pontoon Group ’40 – ‘45.
De Tweede Wereldoorlog kent vele onderwerpen, waarvan sommige relatief onbekend zijn. Het Oorlogsmuseum vindt het belangrijk om in de nieuwe expositie ‘Weg naar Vrijheid’ een aantal van deze onbekende maar zeer belangrijke onderwerpen centraal te stellen.
Voor het ontwikkelen van een educatief lesprogramma voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in West-Friesland bij de expositie ‘Weg naar Vrijheid’ is bij het Westfriesland Fonds een subsidieaanvraag ingediend en het bestuur heeft dit initiatief beloond met een financiele bijdrage.

IJsclub Hoogkarspel

De IJsclub Hoogkarspel heeft de landijsbaan omgebouwd tot een sportcircuit. Er is rondom de ijsbaan een asfaltbaan aangelegd met de mogelijkheid om daarop te wielrennen, hardlopen, skeeleren etc. IJsclub logoTevens blijft het grasveld enigszins verlaagd beschikbaar voor veldsporten in de zomer en als ijsbaan bij voldoende vorst. Op het bestaande dijkje bij de ijsbaan zijn bootcamp attributen geplaatst en het geheel is vrij toegankelijk.

Voor de aankoop van de bootcamp attributen is bij het Westfiesland Fonds een subsidieaanvraag ingediend en het bestuur van het fonds heeft dit initiatief beloond met een substantiële financiële bijdrage.

Sterrenkunde vereniging Orion

Sterrenkunde vereniging Orion

Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Orion die gevestigd is in het Streekbos Paviljoen is bezig met het opzetten van een onderzoeksprogramma voor het voortgezet onderwijs.

spectrograaf orionDe vereniging heeft subsidie gevraagd voor de aankoop van een speciale spectrocamera die achter de telescoop gemonteerd kan worden om niet alleen zonnevlekken, maar ook nevels, sterren en melkwegstelsels te kunnen bekijken en fotograferen.

Educatieve kinderboerderij SKIK

Educatieve kinderboerderij SKIK

De Educatieve kinderboerderij SKIK te hoogkarspel heeft subsidie gevraagd om een paar speeltoestellen te kunnen kopen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking.
Een gedeelte van het bedrag voor de aankoop van geschikte speeltoestellen was al beschikbaar gesteld door het Nationaal Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

Het Westfriesland Fonds heeft het resterende bedrag wat nog nodig was ter beschikking gesteld en binnenkort kan op het terrein van de kinderboerderij genoten worden van o.a. een nestschommel.

Kort overzicht van recent toegezegde donaties:

 • Koninklijk Stedelijk Muziekkorps te Enkhuizen
 • Projectkoor Young Forever te Grootebroek
 • Oratorium Vereniging Stem & Snaren te Enkhuizen
 • Stichting Natuur- en Milieu-educatief centrum Enkhuizen
 • Stichting Westerkerk te Enkhuizen
 • Stichting De Gitaarsalon te Enkhuizen
 • Stichting Bloemencorso te Winkel
 • Stichting Huttendorp Hoogkarspel
 • Vereniging Nederpopenzo te Enkhuizen
 • Vereniging Streekersmart te Grootebroek
 • Vereniging KBO Seniorenbond Andijk
 • Stichting Vrienden van het Noorderlandhuis te Hoogkarspel